CESS

Committee Members

President: Samir Bhattrai
Vice president: Prajwal Baral
Secretary: Sarthak Shrestha
Vice secretary: Shiva Nath Raila
Treasurer: Abin Raj Chapagain
Members:
                    Aashutosh Subedi
                    Archana Subedi
                    Navin Joshi
                    Rashesh Shrestha
                    Saransh Rimal
                    Sujan Ghimire
                    Sushmita Phuyal
                    Suvam Dumre